Privacybeleid

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn bestandjes die op je toestel worden geplaatst door de website die je bezoekt. Als je nog eens naar dezelfde website gaat, herkent die jou dankzij de cookies. Websites gebruiken cookies om tijdelijke informatie over websitebezoek en -bezoekers op te slaan. Bij elk websitebezoek kunnen diverse soorten cookies worden gebruikt.

Waarvoor dienen cookies?

Als je een website bezoekt, kunnen cookies je ervaring personaliseren. Dat doen ze o.a. door:

  • Relevante navigatie-instellingen te tonen
  • De voorkeuren van een bezoeker te onthouden
  • De totale bezoekerservaring te optimaliseren
  • Het aantal getoonde advertenties te beperken

Waarvoor gebruikt Alwego N.V. cookies?

De informatie die ALWEGO N.V. via cookies verzamelt, dient onder andere om:

  • het gebruik van de website gemakkelijker te maken (je hoeft bijvoorbeeld dezelfde informatie niet telkens opnieuw in te voeren);
  • meer inzicht te verwerven in de manier waarop de website wordt gebruikt.

De informatie die een bepaalde gebruiker bekijkt of print wordt in geen geval geanalyseerd. Het gaat er alleen om statische gegevens te verwerven om de website te verbeteren.

Welke cookies gebruikt Alwego N.V.?

ALWEGO N.V. gebruikt cookies voor:

  •  je taalkeuze
  • Google Analytics
  • Facebook

Je kan cookies blokkeren via de instellingen van je browser. Ze komen dan niet op je toestel terecht. Maar als je dat doet, is de correcte werking van de website niet langer gegarandeerd.

Privacybeleid

Alwego N.V. vindt het belangrijk om je privacy te beschermen. Tot de meeste informatie op deze website heb je toegang zonder je persoonsgegevens in te voeren. Soms krijg je de vraag om die wel te geven, maar die informatie gebruiken wij alleen voor klantenbeheer. Je kan je kosteloos verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor direct marketing. Je stuurt daarvoor een verzoek naar Alwego N.V., Brugsken 9, 9260 Wichelen of via info@alwego.be N.V..be. Je persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Overeenkomstig de wet van 08/12/1992 betreffende het verwerken van persoonsgegevens heeft de gebruiker het recht om zijn persoonsgegevens te raadplegen en te verbeteren. Wens je dit te doen? Stuur dan een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek met een identiteitsbewijs (kopie van identiteitskaart) naar Alwego N.V., Brugsken 9, 9260 Wichelen of via info@alwego.be N.V..be. Je ontvangt dan kosteloos een afschrift van je persoonsgegevens. Je kan op dezelfde manier vragen om foute, onvolledige of irrelevante gegevens te corrigeren.

Alwego N.V. kan anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard verzamelen, zoals browsertype of IP-adres, het besturingssysteem dat je gebruikt of de domeinnaam van de website die je bezoekt voor of na je bezoek aan onze website. Hiermee kunnen wij onze website continu optimaliseren voor gebruikers.

Disclaimer

Uitgever

Alwego N.V. BVBA, met maatschappelijke zetel 9000 Gent, Voorhavenlaan 31/015, ondernemings- en btw-nummer BE0810418568, RPR Gent.

Algemeen

Je krijgt slechts toegang tot deze website als je onvoorwaardelijk de Gebruiksvoorwaarden van Alwego N.V. aanvaard (d.w.z. de onderhavige “Disclaimer”, het “Privacybeleid”, het “Cookiebeleid” en de “Algemene voorwaarden”). Door de toegang tot en het gebruik van deze website aanvaard je onvoorwaardelijk deze Gebruiksvoorwaarden.

Als zou blijken dat een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden niet kan worden toegepast of indruist tegen een wettelijke bepaling of voorschrift, dan blijven de andere clausules in elk geval volledig geldig en toepasselijk.

ALWEGO N.V. behoudt zich het recht voor om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden steeds en zonder uitdrukkelijke kennisgeving te wijzigen. Het verdient daarom aanbeveling om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden bij elk bezoek aan de website te lezen.

Reikwijdte van de informatie op deze website

Deze website heeft tot doel om algemene informatie over ALWEGO N.V. te verschaffen.

Hoewel ALWEGO N.V. alles in het werk stelt om actuele en accurate informatie te verstrekken, kan het niet garanderen dat deze informatie ook daadwerkelijk aangepast, accuraat, volledig of up-to-date is of dat deze website volledig is of geschikt voor een specifiek gebruik.

Bovendien kan ALWEGO N.V. nooit aansprakelijk worden gesteld voor elke directe of indirecte schade die iemand zou lijden door toegang tot of gebruik van de content van deze website of enige andere website waarnaar via hyperlinks wordt doorgelinkt. Tenzij anders vermeld, mag de informatie op deze website nooit als een aanbod voor het verkopen van producten of diensten worden beschouwd, of meer algemeen, voor het ondertekenen van een contract.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Deze hyperlinks zijn steeds slechts informatief bedoeld. ALWEGO N.V. heeft geen controle over de content van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan ervan, noch voor de informatie die ze bevatten. Bovendien houdt de vermelding van links niet in dat ALWEGO N.V. de content van deze websites zou goedkeuren, noch dat er sprake is van enige samenwerking tussen ALWEGO N.V. en de operators van deze websites.

Copyright

Deze website is samen met alle teksten, layout, grafische elementen, presentaties, logo’s en andere elementen die er deel van uitmaken, beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van ALWEGO N.V. of zijn informatieleveranciers. Het betreft onder andere copyrights, naburige rechten, databaserechten en handelsmerkrechten.

Rechtsysteem en rechtbanken

Op alle geschillen die in verband staan met of zouden ontstaan door (het gebruik van) de website zijn de Belgische wetten van toepassing. Voor deze geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd. Het gebruik van deze website is niet toegestaan in landen waar niet al deze bepalingen, inclusief deze alinea, zouden gelden.

Een geprinte versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en van elke waarschuwing in elektronisch formaat zal worden aanvaard bij elke wettelijke of administratieve procedure die door of in verband met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zou ontstaan, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers die in gedrukte vorm werden opgesteld en bewaard. Voor alle niet uitdrukkelijk door deze tekst toegekende rechten geldt voorbehoud.